Kniha s názvem Vyznamenání a bojové odznaky Třetí říše II. je volným pokračováním tématu, které se specializuje výhradně na odznaky Třetí říše. Je to též odborný průvodce světem německé faleristiky první poloviny 20. století.
V prvé řadě však jde o praktickou pomůcku pro sběratele, kterým umožní, při sestavování sbírek, rozpoznat kopie německých odznaků a vyznamenání, kterými se neseriózní výrobci snaží zmást zájemce na aukcích, burzách a různých setkáních sběratelů. Zkušení sběratelé, s dostatkem informací, jsou tak schopní ohodnotit pravost odznaku při jeho posuzování, protože znají i materiály, které se v minulosti používaly na výrobu odznaků a vyznamenání. Materiály používané v současnosti není vždy možné použít na výrobu kvalitních replik z období 2. světové války.

V knize je opět velké množství relevantních informací o těchto odznacích a velmi mnoho detailních fotografií. Ani jedna fotografie, použitá v této knize, není zobrazením poválečné repliky odznaku nebo vyznamenání.
Publikace je opět určena i bezpečnostním orgánům, orgánům státní správy a samosprávy. S její pomocí spolehlivě určí, zda nošení některých odznaků, vyznamenání a symbolů není v rozporu s Ústavou ČR. Pak mohou takové jednání stíhat.

Na závěr chceme důrazně upozornit, že naše kniha v žádném případě neslouží k propagaci nacismu nebo stran a hnutí potlačujících lidská práva a svobody. Jen neustálým připomínáním a vysvětlováním historických faktů a souvislostí se dá aktivně předcházet osudovým omylům, kterých se lidstvo dopustilo v minulosti.

199